Alergia i Nietolerancja Pokarmowa - Stan zapalny jako

 

                               przyczyna wielu chorób

Stan zapalny jest istotnym elementem naszej wrodzonej odpowiedzi odpornościowej, jego funkcją jest wywołanie reakcji obronnej, która ma za zadanie usunięcie z naszego ustroju czynnika stanowiącego zagrożenie. Stan zapalny ze względu na przebieg możemy podzielić na ostry i przewlekły. Ostry stan zapalny i związany z nim proces gojenia jest procesem gwałtownym i samo ograniczającym się. Trwa on zazwyczaj kilka dni i po usunięciu przyczyny zanika bez większych szkód dla organizmu. Może jednak dojść do takiej sytuacji kiedy czynnik „zapalający” nie może być usunięty z ustroju, wtedy ostry stan zapalny przechodzi w przewlekły, co jest zjawiskiem patologicznym. Proces ten może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami, prowadząc do nieustannej stymulacji układu odpornościowego, produkcji cytokin pro zapalnych oraz niszczenia tkanek w miejscu, którym toczy się proces zapalny. Dodatkowo może dochodzić do rozprzestrzeniania się cytokin pro zapalnych poprzez układ krwionośny po całym ustroju.{…} Bardzo często osoby, w których organizmie toczy się przewlekły stan zapalny, uznają istnienie swoich dolegliwości za normalny element życia. W wielu przypadkach lekceważą również przyczyny i „leczą” się lekami przeciwbólowymi, bądź „maskują” objawy innymi środkami doraźnymi, co oczywiście nie usuwa przyczyny stanu zapalnego. W dłuższej perspektywie, konsekwencje mogą być bardzo poważne, prowadząc do rozwoju schorzeń m. in. Choroby Hashimoto, cukrzycy, otyłości, miażdżycy naczyń krwionośnych, a nawet nowotworów.{…} Wykazano, że u osób cierpiących na depresję dochodzi do wzrostu aktywności komórek układu odpornościowego, a w ich osoczu wzrasta stężenie cytokin pro

zapalnych.{…}U podłoża patomechanizmu nietolerancji pokarmowej leży gromadzenie się w ustroju dużych ilości kompleksów immunologicznych, które powstają w wyniku reakcji antygenu pokarmowego ze specyficznie wytworzonym przeciw niemu przeciwciałem igG. Ta nadmierna reakcja układu odpornościowego może powodować odkładanie kompleksów immunologicznych w naczyniach różnych tkanek. To z kolei powoduje odpowiedź zapalną ze strony układu odpornościowego i niszczenie tkanki, w której osadziły się kompleksy. W konsekwencji w organizmie rozwija się przewlekły stan zapalny, który nasila spożywanie nietolerowanych pokarmów. Nietolerancja pokarmowa z udziałem przeciwciał pokarmowo-specyficznych igG może być sama w sobie przyczyną procesu zapalnego, bądź pogłębiać już istniejący stan zapalny np.: jak ma to miejsce w chorobach autoimmunologicznych. Ponieważ nietolerancja pokarmowa jest zjawiskiem indukującym przewlekły proces zapalny w ustroju, niełatwo jest pacjentowi uświadomić sobie, że pokarm może być katalizatorem dla wspomnianych objawów. Wynika to z tego, że nietolerancja pokarmowa z udziałem przeciwciał IgG jest reakcją opóźnioną. Dlatego bardzo ważnie jest diagnozowanie nietolerancji pokarmowej poprzez detekcję specyficznych pokarmowo IgG. A następnie na tej podstawie ustalenie diety eliminacyjnej. Eliminacja polega na czasowym, bądź całkowitym wykluczeniu z jadłospisu pokarmu lub grupy pokarmów wywołujących przewlekły stan zapalny.{…} Dodatkowo regularna aktywność fizyczna o umiarkowanym nasileniu wygasza procesy zapalne w naszym organizmie. Te wszystkie elementy stanowią fundament Indywidualnego Modelu Żywieniowego, którego celem jest „wyciszenie” reakcji zapalnej w naszym organizmie.

Cambridge Diagnostics(Polska) Sp.z o.o.

 

 

Food Detective™ został opracowany przez firmę Cambridge Nutritional Sciences (CNS) Ltd. z Wielkiej Brytanii, będącą częścią Omega Diagnostics Group PLC. CNS od 1994 r. specjalizuje się w dostarczaniu testów z zakresu chorób zakaźnych i autoimmunologicznych. Firma koncentruje się na produktach opartych na metodzie immunoenzymosorbcyjnej (ELISA), która gwarantuje pewność i wiarygodność wyników. Firma CNS otrzymała certfikat uznanej i niezależnej jednostki akredytacyjnej Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA).FoodDetective to szybki i precyzyjny test na nietolerancję pokarmową.  

 

Koszt przeprowadzenia testu  390,-zł 

 

Zapisy na testy telefonicznie lub majlowo.

 

 

 

Zeskanowane wyniki testu są przesyłane na skrzynkę mailową lub do odbioru na wizycie kontrolnej.